Variabler

Tryk her for remote support

Hvis du laver signaturen i Word, kan du bruge følgende variabler:

Program indstillinger Variabel
companyname %%COMPANYNAME%%
companyaddress %%COMPANYADDRESS%%
companyzip %%COMPANYZIP%%
companycity %%COMPANYCITY%%
companyphone %%COMPANYPHONE%%
companyfax %%COMPANYFAX%%
companyemail %%COMPANYEMAIL%%
companyurl %%COMPANYWEBSITE%%
AD Attribut Variabel
displayName %%DISPLAYNAME%%
cn %%NAME%%
givenName %%FIRSTNAME%%
middleName %%MIDDLENAME%%
sn %%SURNAME%%
title %%TITLE%%
samaccountname %%SAM%%
streetAddress %%STREET%%
postalCode %%ZIPCODE%%
l %%CITY%%
co %%COUNTRY%%
c %%COUNTRYISO%%
mail %%EMAIL%%
mailnickname %%MAILNICK%%
wWWHomePage %%URL%%
url %%OTHERURL%%
description %%DESCRIPTION%%
division %%DIVISION%%
personalTitle %%PERSONALTITLE%%
memberOf %%MEMBEROF%%
campaign %%CAMPAIGN%%
telephonenumber %%PHONE%%
mobile %%MOBILE%%
facsimileTelephoneNumber %%FAX%%
pager %%PAGER%%
ipPhone %%IPPHONE%%
homePhone %%HOMEPHONE%%
otherTelephonenumber %%OTHERPHONE%%
otherMobile %%OTHERMOBILE%%
otherFacsimileTelephoneNumber %%OTHERFAX%%
otherPager %%OTHERPAGER%%
otherIpPhone %%OTHERIPPHONE%%
otherHomePhone %%OTHERHOMEPHONE%%
otherMailbox %%OTHERMAILBOX%%
extensionAttribute1 %%EXTENSION1%%
extensionAttribute2 %%EXTENSION2%%
extensionAttribute3 %%EXTENSION3%%
extensionAttribute4 %%EXTENSION4%%
extensionAttribute5 %%EXTENSION5%%
extensionAttribute6 %%EXTENSION6%%
extensionAttribute7 %%EXTENSION7%%
extensionAttribute8 %%EXTENSION8%%
extensionAttribute9 %%EXTENSION9%%
extensionAttribute10 %%EXTENSION10%%
extensionAttribute11 %%EXTENSION11%%
extensionAttribute12 %%EXTENSION12%%
extensionAttribute13 %%EXTENSION13%%
extensionAttribute14 %%EXTENSION14%%
extensionAttribute15 %%EXTENSION15%%

Installation